Zokutou word meterZokutou word meter
42,572 / 100,000
(42.0%)
Advertisements